Skriv ut  
den 12 december 2019
Bibelskola på nätet
 
Skriv ut  
GT-boken

GT-boken

På samma sätt som förra året, då vi läste Nya Testamentet och Psaltaren på ett år, kommer vi också nu, då vi läser Gamla Testamentet på två år, att ge ut kommentarerna på tryck i A5-pärmar.

GT-boken del 1 och GT-boken del 2 är nu klara och de övriga delarna kommer att publiceras efterhand som de blir färdiga. Det går att köpa dem då de kommer ut och det går också att prenumerera på GT-boken. Skriv bara ett mejl och tala om att du vill uppsatt på prenumerationslistan.
Då skickar vi automatiskt ut nya delar då de publiceras.

Du kan läsa mer om GT-boken och NT-boken HÄR. Utgivningstakten följer bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken t.o.m. Ruts bok.

GT-boken del 3 beräknas bli färdig i december 2018. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. Psalmerna ingår inte i den dagliga läsningen i GT på två år, utan ingår i bibelläsningsplanen NT och Psaltaren på ett år. Den kommer att tryckas och ges ut som andaktsbok under titeln "Psalmboken". Bra julklappstips!

GT-boken del 4 beräknas bli färdig i februari 2018. Från Första Samuelsboken t.o.m. Esters bok.

GT-boken del 5 beräknas bli färdig i juli 2018. Från Job t.o.m. Jesaja.

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018. Från Jeremia t.o.m. Malaki.

Varje del kostar 160 kronor. Postens porto tillkommer.
Skriv ut  
NT-boken
Nu är alla fyra delarna i NT-boken färdiga!

Projektet började den 1 januari 2016 och sedan har det fortsatt med ett kapitel om dagen, och nu är hela serien färdig. Tillsammans innehåller de fyra delarna 1.228 sidor bibelundervisning.

Till varje kapitel i Nya Testamentet finns en miniandakt med ett "mannakorn" att tugga på under dagen. Dessutom finns det till varje kapitel en avdelning med översikt, kommentarer och frågor till eftertanke.

NT-boken ges ut i A5-pärmar.
Del 1 innehåller de fyra evangelierna (299 sidor)
Del 2 från Apostlagärningarna till och med 2 Korintierbrevet (335 sidor)
Del 3 från Galaterbrevet till och med Filemon (263 sidor)
Del 4 från Hebreerbrevet till och med Uppenbarelseboken (331 sidor)

NT-boken kostar 160 kronor per del (pärm).
(Postens porto tillkommer med 69:- för 1-2 pärmar och 138:- för 3-4 pärmar)
Beställ genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

NT-boken kan användas som följeslagare till den personliga bibelläsningen, till självstudium, gruppsamtal eller för predikoförberedelser, eller helt enkelt som uppslagsbok.

Översikt över innehållet i del 1 finner du HÄR.
Översikt över innehållet i del 2 finner du HÄR.
Översikt över innehålet i del 3 finner du HÄR.
Översikt över innehållet i del 4 finner du HÄR.
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Andakter från hela Bibeln
Skriv ut  
Förlåtelseboken


Innehållsförteckning:

Vem är Gud?

Vad ska vi med förlåtelse till?

Försoning med Gud

Försoning med våra medmänniskor

Det är fullbordat – om Jesu försoningsverk på korset

Förlåten rämnade – vägen till Gud låg öppen

Jag ger det av fri vilja

”Må hans blod komma över oss och våra barn…släpp Barabbas fri”

Som Fadern har sänt mig sänder jag er

Kristi kropp

Blodomloppet

Det dubbla flödet

Att ta emot förlåtelse

Synden kan så lätt bli en vana

Vi syndar alla

Det finns förlåtelse för allt

Det finns förlåtelse för allt, men akta er för synden

Blodet vårt ”syndborttagningsmedel”

Framdraget till tomtgränsen

En gåva

Att förlåta

En död som hans

Ett hjärtats beslut

Att släppa taget

Förlåtelsearbetet

Ibland är det nödvändigt att skilja lag

Inte rättvisa men frihet

Förlåtelse eller förståelse

Kan man bli sårad av Sanningen

En sorg efter Guds hjärta

Flytta gränser eller bekänna synd

Bekänna synd inte sår

Sanningen ska göra er fria

Vad är sanning?

Kallade till frihet  - Till den friheten har Kristus frigjort oss

Låt därför inget nytt slavok läggas på er

Tjuven kommer för att stjäla, ödelägga och förstöra – Jag har kommit för att ni ska ha liv, överflödande liv.

Epilog

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...
Skriv ut  
Gåvoboken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer HÄR

En bok om naturliga gåvor, frälsningsgåvor, nådegåvor och tjänstegåvor och hur vi kan ta emot dem och använda dem i vårt liv.

Innehåll

.


Del 1 – Du är begåvad! 9
Kapitel 1 - Två konfliktområden
. 11

Lovsång
. 12

Andliga nådegåvor
13

Kapitel 2 - Du är rikare än du tror!
15

Kapitel 3 - Gröna bilar
19

Kapitel 4 - Olika slags gåvor av nåd
. 21

1. Varje ny dag
. 21

2. Naturliga gåvor
22

3. Frälsningsgåvor
23

Frälsning
. 23

Förlåtelse
. 25

Dopet med den Helige Ande
. 27

4 och 5. Tjänstegåvor och Andliga nådegåvor
28

Kapitel 5 – Tjänstegåvor
31

Fem tjänstegåvor = människotyper 34

Vem är jag?. 36

Tjänstegåvor på olika nivåer 38

Kapitel 6 – Andliga gåvor
39

Den helige Ande kan framträda i vem han vill
43

Guds vittnesbörd
. 44

Vem får gåvan – och när?
. 45

Samma gärningar
49

Kapitel 7 – Sammanfattning del 1
. 51


Del 2 – Praktisk tillämpning
. 53

Kapitel 8 – Du är inte rikare än du tror
55

Kapitel 9 – Hur man tar emot frälsningsgåvor
59

Röda havet (2 Mos 14)
60

Jordanfloden (Jos 3)
61

Frälsning
. 64

Kapitel 10 – Översikt och funktion av tjänstegåvor 75

Aposteln
. 76

Profeten. 79

Evangelisten. 81

Herden. 83

Läraren. 85

Vem är jag?. 88

Vad är viktigast?. 89

Kapitel 11 – Översikt och funktion av andliga gåvor 93

Som han vill
93

Gåvan att meddela vishet 96

Gåvan att meddela kunskap. 98

Gåvan att skilja mellan andar
102

Trons nådegåva
. 104

Gåvan att bota
. 109

Gåvan att göra under
112

Gåvan att tala profetiskt
114

Gåvan att tala tungotal
118

Gåvan att tolka tungotal
124

Kapitel 12 – Frukt och gåvor
125

Kraft och sinnelag
. 125

Frimodighet och uthållighet
129

Kapitel 13 – ”Varför säger ni att ni inte har?”
. 133

Kapitel 14 – Den största gåvan. 137

Skriv ut  
Dagboken
 

Dagboken - Små tankar för märkvärdiga dagar.

Uppbyggelselitteratur. En andakt för varje dag under året. Finns på svenska, engelska och norska.
Läs mer>>

Skriv ut  
Tolkningsboken

 

Tolkningsboken 
- Hur ska man tolka Guds ord?

Innehållförteckning
Inledning
Fyra linser innan Guds ord når fram till dig
1 Bibelöversättning
1.1       Din Bibel är en tolkning
1.2 Exakt eller läsbar
2 Bibelsyn
2.1 Olika Bibelsyn
2.1.1 Bibeln är Guds ord
2.1.2 Bibeln innehåller Guds ord
2.1.3 Bibeln är människors ord om Gud
2.2 Hur får man en bibelsyn?
2.3 Vi läser alla Bibeln med våra specialglasögon
2.4 Förhållande till andra religioner/heliga skrifter
2.4.1 Är Jesus vägen eller en väg
a) Exklusivism
b) Inklusivism
c) Pluralism
2.5 Bibelns syn på sig själv
2.5.1 Vad säger gamla testamentet om gamla testamentet?
2.5.2 Vad säger nya testamentet om gamla testamentet?
2.5.3 Nya testamentet om nya testamentet
2.5.4 Jesus om gamla testamentet
2.5.5 Gamla testamentet citerar framåt till nya testamentet
2.5.6 Nya testamentet citerar bakåt till gamla testamentet
2.6 Bibelförståelse beroende av den helige Ande
2.6.1 Logos och Rhema
3 Bibeltolkning
3.1 Den naturliga betydelsen
3.2 Den första betydelsen
3.2.1 Situationen
3.2.2 Slag av litteratur
a) Historisk litteratur
b) Vishetslitteratur
c) Poetisk litteratur
d) Profetisk litteratur
e) Apokalyptisk litteratur
d) Liknelser och allegorier
3.2.3 Språket/kulturen
3.2.3.1 Tolkningsprinciper – kulturellt
a) Skilja mellan principen och exemplet
b) Entydigt eller flertydigt budskapc) Uppmaningar av moralisk karaktär
d) Skilja mellan centralt och perifert
3.3 Sammanhanget
3.3.1 Sammanhang i texten
3.3.2 Sammanhang till helheten
3.4 Att förstå Gamla Testamentet
3.5 Kan den helige Ande säga något till dig genom ett bibelord som egentligen betyder något helt annat?
3.6 Tre lärare
3.6.1 Den Helige Ande
3.6.2 Du själv
3.6.3 Andra människor


Du kan läsa mer boken och beställa den i AFFÄREN

 

Skriv ut  
Thessalonikerbrevet

Bibelstudier från Thessalonikerbreven  
A4-storlek. 22 sidor.

Till varje avsnitt i varje kapitel finns det frågar TILL EFTERTANKE. Dessa kan användas både då man studerar på egen hand, men framför allt kan det vara berikande att samtala om frågeställningarna i gruppsamtal i cellgruppen eller bibelstudiegruppen.

Innehåll:
FÖRSTA THESSALONIKERBREVET
– Kapitel 1
- Tacksägelse (vers 2); Förkunnelse i den Helige Andes kraft (vers 5); Från att ha förebild till att bli förebild (vers 6-9); Jesus ska komma tillbaka (vers 10);
– Kapitel 2 - Mod att predika (vers 2); Ära av människor eller ära av Gud (vers 4-6); Ta emot Guds ord (vers 13); Hindrad av Satan (vers 18); Jesus ska komma tillbaka (vers 19);
– Kapitel 3 - Lidandet – en del av vår lott (vers 1-3); Förspilld möda (vers 5); Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga (vers 13);
- Kapitel 4 - Ännu mer (vers 1-12); Jesus kommer (Vers 13-18);
– Kapitel 5 - Håll er vakna (Vers 1-11); Släck inte Anden (Vers 12-22); Fullständigt helgad (Vers 23);

ANDRA THESSALONIKERBREVET
– Kapitel 1
- Växande tro (vers 1-4); Lidandet har ett slut (vers 5-10);  Värdiga hans kallelse (vers 11-12);
– Kapitel 2 - Laglöshetens människa (vers 2-12); Kallad att vinna Kristi härlighet (vers 13-17);
– Kapitel 3 - Guds ord sprids (vers 1-3); Vem vill du likna? (vers 6-12); ”Tröttna inte på att göra det som är riktigt” (vers 13); En sak till…;

Du kan beställa boken i AFFÄREN

Skriv ut  
Guds namn

Andaktsserie på norska om Guds namn. Rut Baronowsky. Klicka på bilden.

Skriv ut  
Gamla Testamentet

GT1 - Varför studera GT?
GT2 - Perioder i GTs historia
GT3 - Urhistorien
GT4 - Patriarktiden 
GT5 - Patriarktiden forts.
GT6 - Tiden i Egypten
GT7 - Ökentiden
GT8 - Förebilder i öknen
GT9 - Domartiden

GT10 - Kungatiden

GT11 - Det delade riket
GT12 - Babylonien
GT13 - Efter Babylonien
GT14 - GT:s tillkomst
GT15 - Böckerna i GT

Du kan läsa mer om boken i AFFÄREN.

Skriv ut  
Det nya livet
Det nya livet 

Bibelstudiemateriel för gruppsamtal eller enskilt studium.

Du kan läsa mer om Det nya livet och beställa boken i AFFÄREN

Skriv ut  
Apostlagärningarna

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Lektion 1 
Intruktion till Apostlagärningarna

Lektion 2
...ända till jordens yttersta gräns

Lektion 3
Löftet om den Helige Ande

Lektion 4

Han skall komma tillbaka

Lektion 5

Att tolka Apostlagärningarna

Lektion 6
Pingsupplevelsen

Lektion 7
"Vad betyder detta?"

Lektion 8
Över alla människor

Lektion 9
Hur mycket kostar det?

Lektion 10
I Jesu namn

Lektion 11
Kraftkällan

Lektion 12
Tecken och under

 Du kan läsa mer om Bibelstudier från Apostlagärningarna  och beställa boken  i AFFÄREN

Skriv ut  
Efesierbrevet

Bibelstudier från Efesierbrevet - 1 - Från frälsningsvisshet till andlig krigföring

 

Bibelstudier från Efesierbrevet - 2 - Våra personliga välsignelser

Bibelstudier från Efesierbrevet - 3 - I Honom

Bibelstudier från Efesierbrevet - 4  - Vila-Vandra

Bibelstudier från Efesierbrevet - 5  - Färdiga gärningar

Bibelstudier från Efesierbrevet - 6 - Bön

Bibelstudier från Efesierbrevet - 7 - Kristi kropp

Bibelstudier från Efesierbrevet - 8 - Gåvor och uppgifter

Bibelstudier från Efesierbrevet - 9 - Tjänstegåvor (fortsättning)

Bibelstudier från Efesierbrevet - 10 - Helgelse, att ge upp och ta emot

Bibelstudier från Efesierbrevet - 11 - Översikt och sammanfattning

 

 Du kan läsa mer om Bibelstudier från Efesierbrevet och beställa boken i AFFÄREN

Skriv ut  
Hebreerbrevet
 

 

    Hebreerbrevet kapitel 1
    Hebreerbrevet kapitel 2
    Hebreerbrevet 3 – Att höra Jesus tala
    Hebreerbrevet 4 – Kraften i Guds ord
    Hebreerbrevet 5 – Fast föda
    Hebreerbrevet 6 – Den kommande världens krafter
    Hebreerbrevet 7– Ett bättre hopp
    Hebreerbrevet 8 – Ett bättre förbund
    Hebreerbrevet 9 – Kraften i Jesu blod
    Hebreerbrevet 10 – Kasta inte bort er frimodighet
    Hebreerbrevet 11 – Trons kapitel
    Hebreerbrevet 12 - Med blicken fäst på Jesus
    Hebreerbrevet 13 - Förebilder

 Du kan beställa Bibelstudier från Hebreerbrevet i AFFÄREN

Skriv ut  
Tidens tecken - Wigholm

Skriv ut  
Jesu återkomst
Birger Skoglund - I den profetiska vågskålen 

Från Himlen/TV7

 Birger tar upp högaktuella ämnen för vår tid och ger ut ett väckelserop till Skandinaviens folk. Allvarligt utmanar, uppmuntrar och inspirerar han församlingen att förbereda sig inför Jesu återkomst. (Tolv 30-minutersavsnitt). 

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Böneskola

Böneskola med Patrik Sandberg
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Den Helige Ande

23 bibelstudier om den Helige Ande och Andens gåvor från Rom 10:17.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Bibelportalen (norska)
Skriv ut  
Lausannedeklarationen

1.   Kallade ut ur världen av Jesus, för att sändas tillbaka in i världen med evangelium

2.   Det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv         

3.   Jesus den enda vägen till Gud                            

4.   Evangelisation                                  

5.   Kristet socialt ansvar                                         

6.   Församligen och evangelisationen           

7.   Samarbete i evangelisation      

8.   Församlingar och kyrkor i gemensamt evangelisation      

9.   Evangelisationsuppdragets brådska            

10.  Evangelisation och kultur        

11.   Utbildning och ledarskap    

12.   Andlig kamp    

13.   Frihet och förföljelse         

14.   Den helige Andes kraft              

15.   Kristi återkomst     

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Tjänstegåvorna
Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba