den 19 januari 2020
Våren 2018

17 januari
Jönköping

Kurs: Det goda samtalet

1-4 februari
Torshamn, Färöarna

Bibelhelg

13-14 februari
Jönköping

Kurs: Det goda samtalet

16-18 februari
Kristiansund, Norge

Bibelhelg

23 februari-4 mars
Lettland

23 mars-2 april
Lettland

13-19 april
Lettland

18-27 maj
Lettland

6-18 juni
Lettland

Skriv ut  
Hösten 2018

22-23 september
Örebro

Bibelhelg

26-28 september
Danmark

Äktenskap och tjänst
Kurs för officerare

29 september
Trelleborg

Bibeldag

30 september
Ystad

Bibeldag

27-28 oktober
Bibelhelg Västerås

23-25 november
Bibelskola Norr
Örnsköldsvik

Skriv ut  
Våren 2019

18-20 januari
Mosjöen, Norge

Fellesmøter

3 februari Jönköping
Bibeldag

8-10 februari Örnsköldsvik
Bibelskola Norr

13-15 februari Moss, Norge
NLDI
(Nordic Leadership Development Institute)

1-3 mars Torshavn Færøarna
Bibelhelg

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba